عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

خدمات ویزا | خدمات وقت سفارت

خدمات ویزا | ویزا | خدمات وقت سفارت با عفیف گشت .

آژانس های همکار برای دریافت نرخ تماس بگیرند .

خدمات ویزا

قیمت خدمات زمان ورود نوع اقدام مسیر
دبل :

 1390 دلار

سینگل :

 1690 دلار

ویزا ، هزینه سفارت ، وقت سفارت ، پیک اپ پاسپورت ، ترانسفر به وک و به سفارت ایران ،2 شب هتل در انکارا ، 6 شب هتل در لندن 10 روز پس از

 عقد قرارداد

VIP

( ویزا و خدمات سفارت )

 

انگلستان

 

450 دلار هزینه سفارت ، وقت سفارت ، پیک اپ پاسپورت ترانسفر به وک و به سفارت ایران 10 روز پس از

 عقد قرارداد

ویژه دارندگان دعوت نامه
هر نفر :

 1050 دلار

ویزا ، هزینه سفارت ، وقت سفارت ، ترانسفر به وک ، پیک اپ ، پاسپورت ، 2 شب درهتل 5 ستاره

 ( هیلتون سوییس ) در انکارا دعوت نامه توریستی

10 روز پس از

 عقد قرارداد

VIP

( ویزا و خدمات سفارت )

 

کانادا

هر نفر :

 350 دلار

هزینه سفارت ، وقت سفارت ، پیک اپ پاسپورت ، ترانسفر به وک 10 روز پس از

 عقد قرارداد

ویژه دارندگان دعوت نامه
حضوری اخذ ویزای کانادا ویژه مسافرین ریجکت شده

( با هماهنگی وکیل رسمی کشور کاندا )

حضوری ( بدون داشتن مدارک ، بدون ویزای شنگن
هر هفته جمعه ها 30 دلار پیک اپ پاسپورت
600 یورو وقت سافرت + ویزا + بیمه مسافرتی + رزرو بلیط و هتل 30 روز پس از عقد قرارداد عادی ( 1 ماهه )  

هلند و فرانسه

700 یورو وقت سافرت + ویزا + بیمه مسافرتی + رزرو بلیط و هتل 30 روز پس از عقد قرارداد مولتی ( 3 ماهه )
1000 یورو وقت سافرت + ویزا + بیمه مسافرتی + رزرو بلیط و هتل 30 روز پس از عقد قرارداد مولتی ( 6 ماهه )
1300 یورو وقت سافرت + ویزا + بیمه مسافرتی + رزرو بلیط و هتل 30 روز پس از عقد قرارداد مولتی ( 1 ساله )
1900 یورو وقت سافرت + ویزا + بیمه مسافرتی + رزرو بلیط و هتل 30 روز پس از عقد قرارداد مولتی ( 2 ساله )
600 یورو وقت سافرت + ویزا + بیمه مسافرتی + رزرو بلیط و هتل 30 روز پس از عقد قرارداد عادی اسپانیا

اتریش

خدمات وقت سفارت

600.000 تومان وقت + پر کردن فرم + رزرو هتل و رزرو پرواز + بیمه مسافرتی طبق وقت سفارت آلمان – اسپانیا – فرانسه – هلند – مجارستان – نروژ – چک – اتریش – یونان خدمات سفارت

( ویژه مسافرین )

خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .