ویدیو : قبرس بهشت مدیترانه Cyprus

الهه عشق و زیبایی ، سرزمین افسانه ها ، سرزمین تاریخ و فرهنگ و هنر، طبیعتی بکر و...