شرایط بیمه مسافران ایرانی در خارج از کشور

سرپرست شعبه گردشگری یک شرکت بیمه با بیان اینکه بیشترین هزینه بابت مسمومیت غذایی در تایلند و حوادث ترکیه به مسافران ایرانی پرداخت شده است، شرایط بیمه در خارج از کشور را تشریح کرد. «فاطمه یگانه‌پور» سرپرست شعبه تخصصی گردشگری یکی از شرکت‌های بیمه گفت که از حدود ۸ سال پیش به صورت تخصصی وارد […]