هواپیمایی ایران ایرتور به عضویت یاتا درآمد

شرکت ایران ایرتور پس از دریافت مجدد استاندارد IOSA که بازرسی‌های گوناگونی را در حوزه‌های مختلف شامل می‌شود، موفق به عضویت در یاتا نیز شد. در پی عضویت هواپیمایی ایران ایرتور در یاتا، این انجمن طی نامه‌ای عضویت شرکت ایران ایرتور را به طور رسمی تبریک گفت. یاتا انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی است […]