عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

گواهینامه بین المللی 20 ساله

اخذ گواهینامه 20 ساله

( پایه یک -پایه دوم  –  موتور سیکلت )

گواهی نامه در هر دوره مسافرت 6 ماه اعتبار رانندگی دارد

ویژه توریست ها
یک ماه زمان صدور
صدور از آمریکا

مدارک مورد نیاز

اسکن پاسپورت  – اسکن گواهینامه پشت و رو – اسکن یک قطعه عکس به همراه تکمیل فرم زیر

مبلغ برای هر گواهینامه

برای اطلاع از قیمت  با آژانس ( 41694 ) تماس بگیرید

نمونه گواهینامه صادر شده

نمونه گواهینامه صادر شده

خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .