عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

هتل تک ترکیه

آفر های ویژه 31 فروردین و 1 اردیبهشت آنتالیا

نرخ ویژه هتل تک آنتالیا ویژه بهار 96

ANTALYA / LARA / KUNDU

HOTEL BOARD P.P IN DBL SNG DBL TRP
4* LARA DINC ALL 13 USD 20 USD 26 USD 35 USD
4* NAZAR BEACH ALL 15 USD 23 USD 30 USD 41 USD
4* LARA HADRIANUS ALL 13 USD 20 USD 26 USD 35 USD
5* ADONIS ALL 26 USD 39 USD 52 USD 70 USD
5* FALCON ALL 29 USD 44 USD 58 USD 78 USD
5* KERVANSRAY LARA UAI 36 USD 54 USD 72 USD 97 USD
5* KERVANSRAY KUNDU UAI 31 USD 47 USD 62 USD 84 USD
5* ROYAL HOLIDAY UAI 52 USD 78 USD 104 USD 140 USD
91 USD 137 USD 182 USD 246 USD
5* ROYAL WINGS UAI 52 USD 78 USD 104 USD 140 USD
91 USD 137 USD 182 USD 246 USD
5* ADALYA ELITE UAI 41 USD 62 USD 82 USD 111 USD
5* LIMAK LARA UAI 46 USD 74 USD 92 USD 124 USD
5* LIBERTY UAI 45 USD 68 USD 90 USD 122 USD
5* DELPHIN IMPERIAL UAI 75 USD 113 USD 150 USD 203 USD
84 USD 126 USD 168 USD 227 USD
5* DELPHIN DIVA UAI 64 USD 96 USD 128 USD 173 USD
73 USD 110 USD 146 USD 197 USD
5* DELPHIN BE GARAND UAI 65 USD 98 USD 130 USD 176 USD
73 USD 110 USD 146 USD 197 USD
5* FAME RESIDENCE UAI 43 USD 69 USD 86 USD 116 USD
5* LARA FAMILY CLUB UAI 27 USD 41 USD 54 USD 73 USD
5* RAMADA RESORT LARA UAI 27 USD 41 USD 54 USD 73 USD
5* SHERWOOD BREEZES UAI 50 USD 75 USD 100 USD 135 USD
5* CLUB SERA HOTEL UAI 39 USD 62 USD 78 USD 105 USD
5* MIRACEL RESORT UAI 46 USD 69 USD 92 USD 124 USD
5* KREMLIN PALACE UAI 41 USD 62 USD 82 USD 111 USD
5* TOPKAPI PALACE UAI 41 USD 62 USD 82 USD 111 USD
5* VENEZIA PALACE UAI 45 USD 68 USD 90 USD 122 USD
5* RAMADA PLAZA UAI 36 USD 54 USD 72 USD 97 USD
5* GRAND PARK LARA ALL 26 USD 42 USD 52 USD N/A
5* TITANIC BEACH LARA UAI 51 USD 77 USD 102 USD 138 USD
5* SEALIFE FAMILY ALL 28 USD 42 USD 56 USD 76 USD
5* PORTOBELLO ALL 33 USD 50 USD 66 USD

89 USD

HOTEL BOARD  P.P IN DBL SNG DBL TRP
4* BELKON ALL 16 USD 24 USD 32 USD 43 USD
5* RIXOS PREMIUM BELEK UAI 71 EUR 107 EUR 142 EUR 192 EUR
5* ELA QUALITY RESORT UAI 62 USD 93 USD 124 USD 167 USD
5* DIAMOND PREMIUM UAI 25 USD 38 USD 50 USD 68 USD
5* SHERWOOD DREAMS UAI 40 USD 60 USD 80 USD 108 USD
5* CORNELIA DIAMOND UAI 77 USD 116 USD 154 USD 208 USD
5* CORNELIA DELUXE UAI 62 USD 93 USD 124 USD 167 USD
5* PAPILON BELVIL UAI 43 USD 65 USD 86 USD 116 USD
5* PAPILON AYSCHA UAI 54 USD 81 USD 108 USD 146 USD
5* MAYA WORLD BELEK ALL 18 USD 27 USD 36 USD 49 USD
5* MAYA WORLD SIDE ALL 19 USD 29 USD 38 USD 51 USD
5* MARITIM PINE BEACH ALL 37 USD 56 USD 74 USD 100 USD
5* TITANIC DELUXE BELEK UAI 61 USD 92 USD 122 USD 165 USD
HOTEL BOARD  P.P IN DBL SNG DBL TRP
4* HIMEROS BEACH ALL 10 USD 15 USD 20 USD 27 USD
5* RIXOS SUNGATE UAI 61 USD 92 USD 122 USD 165 USD
5* FAME RESIDENCE  UAI 33 USD 53 USD 66 USD 89 USD
5* ROYAL TOWERS  ALL 16 USD 24 USD 32 USD 43 USD
5* DAIMA BIZ UAI 26 USD 39 USD 52 USD 70 USD
5* ORANGE COUNTY UAI 31 USD 47 USD 62 USD 84 USD
36 USD 54 USD 72 USD 97 USD
5* LIMAK LIMRA PARK ROOM UAI 31 USD 50 USD 62 USD 84 USD
LIMAK LIMRA STANDART ROOM 36 USD 58 USD 72 USD 97 USD
5* GRAND MIRAMOR ALL 15 USD 24 USD 30 USD 41 USD
5* GRAND PARK KEMER ALL 21 USD 34 USD 42 USD 57 USD
5* DIAMOND CLUB KEMER ALL 21 USD 32 USD 42 USD 57 USD
5* LUCIDA BEACH  UAI 21 USD 32 USD 42 USD 57 USD
5* KARMIR RESORT UAI 27 USD 41 USD 54 USD 73 USD
36 USD 54 USD 72 USD 97 USD
خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .