شرکت ایران ایرتور پس از دریافت مجدد استاندارد IOSA که بازرسی‌های گوناگونی را در حوزه‌های مختلف شامل می‌شود، موفق به عضویت در یاتا نیز شد.

در پی عضویت هواپیمایی ایران ایرتور در یاتا، این انجمن طی نامه‌ای عضویت شرکت ایران ایرتور را به طور رسمی تبریک گفت.

یاتا انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی است که در زمینه توسعه و ارتقای سطح تجارت، افزایش سطح ایمنی پروازها و کمک به شرکت‌های هواپیمایی و افزایش توانمندی در بسیاری از حوزه‌های فرودگاهی، مالی، عملیاتی و … فعالیت می‌کند.

در حال حاضر تنها ۵ شرکت ایرانی به عضویت یاتا درآمده‌اند و امکان استفاده از مزایای بسیاری در حوزه‌های مالی و خدمات به مسافر را دارند.