مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های‌ کشور از ایجاد راه‌های جدیدی در فضای کشور خبر داد ‌گفت که سال آینده تمامی سامانه‌های ارتباطی ما نوسازی خواهد شد و درحال حاضر تجهیزات مورد نیاز خریداری و درحال نصب است که خلبانان راحتتر می‌توانند با مراکز کنترل، تقرب و برج مراقبت پرواز ارتباط برقرار کنند.

«رحمت‌اله مه آبادی» مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در مراسم گردهمایی انجمن شرکت‌های هواپیمایی از یک‌طرفه و کوتاه شدن را‌های هوایی کشور خبرداد و گفت:

 

   این امر منجر به کاهش مصرف سوخت که مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی در فضای کشور است، خواهد شد.

وی افزود که با مصوبه‌ای که به تصویب شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است به زودی راه‌های جدیدی در فضای کشور ایجاد می‌شود که می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور همچنین از امضا قرارداد بازآفرینی ساختار فضای کشور خبرداد و اظهار امیدواری کرد ظرف ۱۸ ماه آینده این پروژه با مساعدت سازمان به انجام برسد.

مه آبادی همچنین از خرید و نصب تجهیزات ناوبری هوایی خبرداد و گفت:

   

سال آینده تمامی سامانه‌های ارتباطی ما نوسازی خواهد شد و در حال حاضر تجهیزات مورد نیاز خریداری و در حال نصب است که خلبانان راحت‌تر می توانند با مراکز کنترل، تقرب و برج مراقبت پرواز ارتباط برقرار کنند.

«علی زنگنه» رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی نیز در این نشست به تشریح گزارش عملکرد انجمن پرداخت و خواستار وحدت و یکپارچگی به منظور رهایی از مشکلات موجود در صنعت حمل و نقل هوایی بین ارکان مختلف از جمله سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع حاکمیتی، شرکت فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی شد.

وی بیان کرد که هر چه بیشتر تعامل و هماهنگی بین شرکت‌های هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری بیشتر باشد ما موفق تر به اهدافی که در مجموعه حاکمیتی نظام تعریف شده است دست خواهیم یافت و این امر محقق نخواهد شد جز با تعامل، همکاری و هماهنگی بین ارکان مختلف صنعت.