صفحه اینستاگرام AirBnB در سه پست اخیر خود، ضمن انتشار دو عکس از کاخ گلستان تهران و یک عکس از سی‌و‌سه پل اصفهان اعلام کرد که درهای AirBnB همیشه به روی همه باز است و اگر کسی نمی‌تواند وارد آمریکا شود، این شرکت به آنها خوشامد می‌گوید.

صفحه اینستاگرام AirBnB در سه پست اخیر خود عکس‌هایی از کاخ گلستان تهران، یک عکس از سی‌و‌سه پل اصفهان و عکسی از بازار اصفهان را منتشر کرد.

2-airbnb3-airbnb4-airbnb

شرکت AirBnB از کسانی که می‌خواهند خانه‌هایشان را به صورت رایگان به کسانی بدهند که به واسطه سیاست ممانعت از ورود شهروندان ۷ کشور به آمریکا، جایی برای ماندن ندارند، خواسته به سایت AirBnB مراجعه کنند.

5-airbnb

صفحه اینستاگرام AirBnB همچنین ذیل یکی دیگر از پست‌های اخیر خود به نقل از یک گردشگر خارجی که تازه به ایران سفر کرده، نوشته:

  

  اگر پاریس شهر عشق است، ایران هم کشور عشق است. من ایرانیان را عاشق‌ترین، بافرهنگ‌ترین و باهوش‌ترین مردمی یافتم که تاکنون ملاقات کرده‌ام.