عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

پکیج کلی داخلی ویژه ۳،۴،۵ و ۷آذر

پرواز

پرواز : متغیر

تاریخ

۳روز و  ۴روز : ۳،۴،۵ و ۷آذر

شماره

شماره تماس : ۵۰-۸۸۹۷۸۲۴۱

مقصد هتل مدت اقامت
مشهد هوایی -۳ آذر

۴ روزه

هتل آپارتمان دنا

صبحانه ناهار-شام

۳۲۹.۰۰۰
مشهد هوایی ۴ آذر

۳ روزه

هتل ارگ

صبحانه ناهار-شام

۳۳۹.۰۰۰
مشهد هوایی ۴آذر

۳ روزه

هتل هلیا

صبحانه ناهار-شام

۳۹۹.۰۰۰
کیش ۵ آذر

۳ روزه

هتل ستاره طلایی

صبحانه استقبال

۲۹۹.۰۰۰
کیش ۵ آذر

۳ روزه

هتل پارمیدا

صبحانه استقبال

۳۹۹.۰۰۰
شیراز ۷ آذر

۳ روزه

هتل آریانا

صبحانه – اقامت

۳۸۹.۰۰۰
قشم ۵ آذر

۳ روزه

هتل پرشین گلف

صبحانه – استقبال

۴۲۹.۰۰۰
خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .