عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور مشهد ویژه ۱۲ آذر

پرواز

پرواز : متغیر

تاریخ

۲شب و ۳روز : ویژه ۱۲ آذر

شماره

شماره تماس : ۵۰-۸۸۹۷۸۲۴۱

کارت ملی

خدمات: بلیط هوایی – اقامت – صبحانه – ناهار – شام

توضیحات: هتل مجلل درویشی ۶۳۹.۰۰۰ تومان همراه با صبحانه – ترانسفر – استخر

هتل درجه مدت اقامت
هتل آپارتمان دنا   ۲۹۹.۰۰۰
هتل آراد و سعدی ☆☆ ۳۰۹.۰۰۰
هتل ارگ ☆☆ ۳۱۹.۰۰۰
هتل ایستاتیس ☆☆☆ ۳۱۹.۰۰۰
هتل سراج ☆☆☆ ۳۷۹.۰۰۰
هتل عماد ☆☆☆☆ ۳۹۹.۰۰۰
هتل هلیا ☆☆☆☆ ۳۸۹.۰۰۰
هتل تاپ سهد ☆☆☆☆ ۴۲۹.۰۰۰
هتل کوثر ناب ☆☆☆☆ ۵۲۹.۰۰۰
خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .