عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور دبی از ۱۸ آبان تا ۲۰ آذر پرواز ایران ایر و ایرعربیا

5% Discount
پرواز

پرواز : ایران ایر و ایرعربیا

تاریخ

۳شب و ۴شب : از ۱۸ آبان تا ۲۰ آذر

شماره

شماره تماس : ۵۰-۸۸۹۷۸۲۴۱

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز

خدمات: بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی

در تاریخ ۴ و ۱۲ آذر پکیج ۳۰۰.۰۰۰تومان افزایش نرخ دارد

توضیحات: مالیات هتل ۳* (۱۰) – ۴* (۱۵) و ۵* (۲۰) درهم هرشب بوده و به عهده مسافر می باشد.

نرخ بلیط  INF پرواز ایران ایر  و ایر عربیا ۲۹۹.۰۰۰ تومان می باشد – در صورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ تومان به مبلغ  INF اضافه می گردد.

از شنبه الی پنجشنبه  ایران ایر ۱۵۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ  و جمعه ها ۱۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد

هتل درجه خدمات تعداد شبها دوتخته یک تخته کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)
PHOENIX ☆☆☆ HB ۳شب ۹۴۹.۰۰۰ ۱.۳۴۹.۰۰۰ ۹۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۵۴۹.۰۰۰ ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۹۹.۰۰۰ ۱۹۹.۰۰۰ ۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
FORTUNE PEARL    ۱۴-۱۳NOV ☆☆☆ HB ۳شب ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۳۸۹.۰۰۰ ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۳۸۹.۰۰۰ ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۰۹.۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰ ۱۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
DUBAI PALM

DELMON14-13NOV

☆☆☆ HB ۳شب ۱.۱۴۹.۰۰۰ ۱.۴۹۹.۰۰۰ ۱.۱۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۲۷۹.۰۰۰ ۱.۷۵۹.۰۰۰ ۱.۲۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۲۹.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
FORTUNE GRAND  ۱۴-۳۰NOV ☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۱۷۹.۰۰۰ ۱.۵۵۹.۰۰۰ ۱.۱۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۳۱۹.۰۰۰ ۱.۸۳۹.۰۰۰ ۱.۳۱۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۳۹.۰۰۰ ۲۷۹.۰۰۰ ۱۳۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MOSCOW ☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۳۰۹.۰۰۰ ۱.۸۰۹.۰۰۰ ۱.۳۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۴۹۹.۰۰۰ ۲.۱۸۹.۰۰۰ ۱.۴۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۸۹.۰۰۰ ۳۷۹.۰۰۰ ۱۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
SUN & SANDS         ۱۴-۳۰NOV ☆☆☆ HB ۳شب ۱.۳۲۹.۰۰۰ ۱.۸۴۹.۰۰۰ ۱.۳۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۵۲۹.۰۰۰ ۲.۲۴۹.۰۰۰ ۱.۵۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۹۹.۰۰۰ ۳۹۹.۰۰۰ ۱۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
SAMAYA

۱۴-۱۳NOV

☆☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۳۴۹.۰۰۰ ۱.۸۹۹.۰۰۰ ۱.۳۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۵۵۹.۰۰۰ ۲.۳۱۹.۰۰۰ ۱.۵۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۰۹.۰۰۰ ۴۱۹.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MOSCOW ☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۴۰۹.۰۰۰ ۲.۰۱۹.۰۰۰ ۱.۴۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۶۲۹.۰۰۰ ۲.۴۵۹.۰۰۰ ۱.۶۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۱۹.۰۰۰ ۴۳۹.۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
TOWER ROTANA

۱۴-۲۷NOV

☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۵۰۹.۰۰۰ ۲.۱۸۹.۰۰۰ ۱.۵۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۷۶۹.۰۰۰ ۲.۷۰۹.۰۰۰ ۱.۷۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۵۹.۰۰۰ ۵۵۹.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
ALGHURAIR RAYHAAN BAY ROTANA

۱۴-۲۴NOV

☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۶۰۹.۰۰۰ ۲.۳۴۹.۰۰۰ ۱.۵۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۸۷۹.۰۰۰ ۲.۸۸۹.۰۰۰ ۱.۸۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۶۹.۰۰۰ ۵۳۹.۰۰۰ ۲۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
JW MARRIOT ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۹۰۹.۰۰۰ ۲.۹۶۵.۰۰۰ ۱.۸۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۲.۳۸۹.۰۰۰ ۳.۶۷۹.۰۰۰ ۲.۲۵۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۳۷۹.۰۰۰ ۷۵۹.۰۰۰ ۳۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
GRAND HYYAT ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۲.۲۰۹.۰۰۰ ۳.۵۷۹.۰۰۰ ۲.۱۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۲.۶۸۹.۰۰۰ ۴.۵۶۹.۰۰۰ ۲.۶۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۴۷۹.۰۰۰ ۹۵۹.۰۰۰ ۴۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
هتل درجه خدمات تعداد شبها دوتخته یک تخته کودک (۶ تا ۱۲ سال) کودک (۲ تا ۶ سال)
PHOENIX ☆☆☆ HB ۳شب ۹۴۹.۰۰۰ ۱.۲۴۹.۰۰۰ ۹۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۴۴۹.۰۰۰ ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۲۴.۰۰۰ ۲۲۴.۰۰۰ ۱۲۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
FORTUNE PEARL ☆☆☆ HB ۳شب ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۳۲۹.۰۰۰ ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۱۵۹.۰۰۰ ۱.۵۴۹.۰۰۰ ۱.۱۵۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۴۴.۰۰۰ ۲۶۴.۰۰۰ ۲۲۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
DELMON PALACE ☆☆☆ HB ۳شب ۱.۰۹۹.۰۰۰ ۱.۳۸۹.۰۰۰ ۱.۰۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۶۰۹.۰۰۰ ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۰۹.۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰ ۱۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
FORTUNE GRAND

DUBAI PALM

DELMON

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

HB ۳شب ۱.۱۴۹.۰۰۰ ۱.۴۹۹.۰۰۰ ۱.۱۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۲۷۹.۰۰۰ ۱.۷۵۹.۰۰۰ ۱.۲۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۲۹.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MOSCOW ☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۳۰۹.۰۰۰ ۱.۸۰۹.۰۰۰ ۱.۳۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۴۹۹.۰۰۰ ۲.۱۸۹.۰۰۰ ۱.۴۵۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۸۹.۰۰۰ ۳۷۹.۰۰۰ ۱۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
SUN & SANDS ☆☆☆ BB ۳شب ۱.۳۲۹.۰۰۰ ۱.۸۶۹.۰۰۰ ۱.۳۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۵۲۹.۰۰۰ ۲.۲۶۹.۰۰۰ ۱.۵۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۹۹.۰۰۰ ۳۹۹.۰۰۰ ۱۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MOSCOW

SAMAYA

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

HB ۳شب ۱.۴۰۹.۰۰۰ ۲.۰۱۹.۰۰۰ ۱.۴۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۶۲۹.۰۰۰ ۲.۴۵۹.۰۰۰ ۱.۶۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۱۹.۰۰۰ ۴۳۹.۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
TOWERS ROTANA

۵NOV-27NOV

☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۵۰۹.۰۰۰ ۲.۱۸۹.۰۰۰ ۱.۵۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۷۶۹.۰۰۰ ۲.۷۰۹.۰۰۰ ۱.۷۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۵۹.۰۰۰ ۵۵۹.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
ALGHURAIR RAYHAAN BY ROTANA

۵-۲۴NOV

☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۶۰۹.۰۰۰ ۲.۳۴۹.۰۰۰ ۱.۵۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۸۲۹.۰۰۰ ۲.۸۸۹.۰۰۰ ۱.۸۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۶۹.۰۰۰ ۵۳۹.۰۰۰ ۲۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
JW MARRIOTT MARQUIS ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۹۰۹.۰۰۰ ۳.۰۹۹.۰۰۰ ۱.۹۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۲.۲۸۹.۰۰۰ ۳.۹۱۹.۰۰۰ ۲.۳۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۴۰۹.۰۰۰ ۸۱۹.۰۰۰ ۴۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
GRAND HYYAT ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۲.۲۰۹.۰۰۰ ۳.۵۷۹.۰۰۰ ۲.۱۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۲.۶۸۹.۰۰۰ ۴.۵۶۹.۰۰۰ ۲.۶۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۴۷۹.۰۰۰ ۹۵۹.۰۰۰ ۴۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .