عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور دبی از ۱ آبان تا ۱۰ آبان پرواز ایران ایر و ایرعربیا

پرواز

پرواز : ایران ایر و ایرعربیا

تاریخ

تاریخ : از ۱ آبان تا ۱۰ آبان ۹۵

شماره

شماره تماس : ۸۸۹۷۸۲۴۲

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز

خدمات: بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی

توضیحات: مالیات هتل ۳* (۱۰) – ۴* (۱۵) و ۵* (۲۰) درهم هرشب بوده و به عهده مسافر می باشد.

نرخ بلیط  INF پرواز ایران ایر  و ایر عربیا ۲۹۹.۰۰۰ تومان می باشد – در صورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ تومان به مبلغ  INF اضافه می گردد.

هتل درجه خدمات تعداد شبها دوتخته یک تخته کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)
PHOENIX ☆☆☆ HB ۳شب ۹۴۹.۰۰۰ ۱.۲۴۹.۰۰۰ ۹۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۴۴۹.۰۰۰ ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۲۴.۰۰۰ ۲۲۴.۰۰۰ ۱۲۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
FORTUNE PEARL

 

☆☆☆ HB ۳شب ۱.۰۹۹.۰۰۰ ۱.۳۸۹.۰۰۰ ۱.۰۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۲۱۹.۰۰۰ ۱.۶۲۹.۰۰۰ ۱.۲۱۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۴۴.۰۰۰ ۲۶۴.۰۰۰ ۲۲۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
DELMON PALACE ☆☆☆ HB ۳شب ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۴۱۹.۰۰۰ ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۲۳۹.۰۰۰ ۱.۶۷۹.۰۰۰ ۱.۲۳۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۵۴.۰۰۰ ۲۸۴.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
FORTUNE GRAND ☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۵۸۹.۰۰۰ ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۳۵۹.۰۰۰ ۱.۸۸۹.۰۰۰ ۱.۳۵۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۸۴.۰۰۰ ۳۳۴.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MOSCOW ☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۲۶۹.۰۰۰ ۱.۷۰۹.۰۰۰ ۱.۲۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۴۴۹.۰۰۰ ۲.۰۶۹.۰۰۰ ۱.۴۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۱۴.۰۰۰ ۳۹۴.۰۰۰ ۲۱۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
GRAND EXCELSIOR HOTEL DEIRA(EX.SHERATON) ☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۲۸۹.۰۰۰ ۱.۷۴۹.۰۰۰ ۱.۲۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۴۶۹.۰۰۰ ۲.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۴۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۱۴.۰۰۰ ۳۹۴.۰۰۰ ۲۱۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MOSCOW ☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۳۴۹.۰۰۰ ۱.۸۸۹.۰۰۰ ۱.۳۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۵۴۹.۰۰۰ ۲.۲۸۹.۰۰۰ ۱.۵۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۳۴.۰۰۰ ۴۳۴.۰۰۰ ۲۳۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
SAMAYA ☆☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۴۴۹.۰۰۰ ۲.۰۲۹.۰۰۰ ۱.۴۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۶۶۹.۰۰۰ ۲.۴۶۹.۰۰۰ ۱.۶۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۵۹.۰۰۰ ۴۷۹.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
ROSE RAYHAAN BY ROTANA ☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۵۴۹.۰۰۰ ۲.۲۶۹.۰۰۰ ۱.۵۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۸۲۹.۰۰۰ ۲.۸۲۹.۰۰۰ ۱.۸۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۳۱۴.۰۰۰ ۵۹۴.۰۰۰ ۳۱۴.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
ALGHURAIR RAYAHAAN BY ROTANA ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۵۷۹.۰۰۰ ۲.۲۷۹.۰۰۰ ۱.۵۵۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۸۵۹.۰۰۰ ۲.۸۳۹.۰۰۰ ۱.۸۳۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۳۱۹.۰۰۰ ۵۹۹.۰۰۰ ۳۱۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
JW MARRIOTT MARQUIS ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۸۷۹.۰۰۰ ۲.۹۱۹.۰۰۰ ۱.۸۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۲۴۹.۰۰۰ ۲.۶۵۹.۰۰۰ ۲.۲۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۴۰۹.۰۰۰ ۷۷۹.۰۰۰ ۴۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .