عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور دبی از ۱۱ آبان تا ۳۰ آبان پرواز ایران ایر و ایرعربیا

پرواز

پرواز : ایران ایر و ایرعربیا

تاریخ

تاریخ : از ۱۱ آبان تا ۳۰ آبان ۹۵

شماره

شماره تماس : ۸۸۹۷۸۲۴۲

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز

خدمات: بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی

توضیحات: مالیات هتل ۳* (۱۰) – ۴* (۱۵) و ۵* (۲۰) درهم هرشب بوده و به عهده مسافر می باشد.

نرخ بلیط  INF پرواز ایران ایر  و ایر عربیا ۲۹۹.۰۰۰ تومان می باشد – در صورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ تومان به مبلغ  INF اضافه می گردد.

هتل درجه خدمات تعداد شبها دوتخته یک تخته کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)
PHOENIX ☆☆☆ HB ۳شب ۹۴۹.۰۰۰ ۱.۲۴۹.۰۰۰ ۹۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۴۴۹.۰۰۰ ۱.۰۴۹.۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۹۹.۰۰۰ ۱۹۹.۰۰۰ ۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
FORTUNE PEARL ☆☆☆ HB ۳شب ۱.۱۴۹.۰۰۰ ۱.۴۹۹.۰۰۰ ۱.۱۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۳۷۹.۰۰۰ ۱.۷۷۹.۰۰۰ ۱.۲۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۴۹.۰۰۰ ۲۹۹.۰۰۰ ۱۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
DELMON HOTEL ☆☆☆ HB ۳شب ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۶۳۹.۰۰۰ ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۳۷۹.۰۰۰ ۱.۹۷۹.۰۰۰ ۱.۳۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۶۹.۰۰۰ ۳۳۹.۰۰۰ ۱۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
GRAND EXCELSIOR HOTEL DEIRA ☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۶۳۹.۰۰۰ ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۳۷۹.۰۰۰ ۱.۹۷۹.۰۰۰ ۱.۳۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۶۹.۰۰۰ ۳۳۹.۰۰۰ ۱۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
FORTUNE GRAND ☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۲۴۹.۰۰۰ ۱.۶۹۹.۰۰۰ ۱.۲۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۴۲۹.۰۰۰ ۲.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۴۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۷۹.۰۰۰ ۳۵۹.۰۰۰ ۱۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MONTREAL ☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۲۶۹.۰۰۰ ۱.۷۲۹.۰۰۰ ۱.۲۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۴۴۹.۰۰۰ ۲.۰۸۹.۰۰۰ ۱.۴۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۷۹.۰۰۰ ۳۵۹.۰۰۰ ۱۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MOSCOW ☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۲۸۹.۰۰۰ ۱.۸۰۹.۰۰۰ ۱.۲۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۴۷۹.۰۰۰ ۲.۱۸۹.۰۰۰ ۱.۴۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۱۸۹.۰۰۰ ۳۷۹.۰۰۰ ۱۸۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
SAMAYA ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۳۴۹.۰۰۰ ۱.۸۹۹.۰۰۰ ۱.۳۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۵۵۹.۰۰۰ ۲.۳۱۹.۰۰۰ ۱.۵۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۰۹.۰۰۰ ۴۱۹.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
MOSCOW ☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۴۲۹.۰۰۰ ۲.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۴۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۶۶۹.۰۰۰ ۲.۵۲۹.۰۰۰ ۱.۶۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۳۹.۰۰۰ ۴۷۹.۰۰۰ ۲۳۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
SAMAYA ☆☆☆☆☆ HB ۳شب ۱.۴۲۹.۰۰۰ ۲.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۴۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۶۶۹.۰۰۰ ۲.۵۲۹.۰۰۰ ۱.۶۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۳۹.۰۰۰ ۴۷۹.۰۰۰ ۲۳۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
ALGHURAIR RAYHAAN BAY ROTANA ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۱.۵۸۹.۰۰۰ ۲.۳۴۹.۰۰۰ ۱.۵۰۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۱.۸۵۹.۰۰۰ ۲.۸۸۹.۰۰۰ ۱.۸۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۲۶۹.۰۰۰ ۵۳۹.۰۰۰ ۲۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
JW MARRIOT MARQUIS ☆☆☆☆☆ BB ۳شب ۲.۰۴۹.۰۰۰ ۳.۰۸۹.۰۰۰ ۲.۰۲۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۴شب ۲.۴۱۹.۰۰۰ ۳.۸۲۹.۰۰۰ ۲.۳۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
شب اضافه ۳۶۹.۰۰۰ ۷۳۹.۰۰۰ ۳۶۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .