عفیف گشتعفیف گشت

By signing up, I agree to AfifGasht Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

عفیف گشتعفیف گشت
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور ارمنستان ویژه آبان پرواز ماهان

پرواز

پرواز : ماهان

تاریخ

۳شب و ۴روز : ویژه آبان

شماره

شماره تماس : ۵۰-۸۸۹۷۸۲۴۱

پارسپورت با اعتبار ۶ ماه از تاریخ سفر

پرواز ایرباس ماهان ، ۳ شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری با نهار ، سیم کارت به ازای هر اتاق

  • نرخ تور بر مبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است و در صورت افزایش نرخ بلیط مابالتفاوت به نرخ تور اضافه خواهد شد
  • فرزند بالای ۱۸ سال حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد .
  • نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۶۰.۰۰۰ تومان میباشد .
هتل درجه موقعیت نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
SHIRAK ☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۱۵۹۰۰۰ ۱۳۲۹۰۰۰ ۸۴۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
SILACHI ☆☆☆ CITY CENTER ECONOM ۱۱۸۹۰۰۰ ۱۳۴۹۰۰۰ ۸۴۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
SUITE ۱۳۱۹۰۰۰ N/A ۸۸۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
LUXE ۱۳۴۹۰۰۰ N/A ۸۹۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
HRAZDAN ☆☆☆ ۳KM

CITY CENTER

STD ۱۲۳۹۰۰۰ ۱۴۰۹۰۰۰ ۸۶۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
ROYAL PLAZA BB ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۲۵۹۰۰۰ ۱۴۷۹۰۰۰ ۸۷۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
ROYAL PLAZA HB CITY CENTER STD ۱۴۰۹۰۰۰ ۱۶۲۹۰۰۰ ۹۱۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
IMPERIAL PALACE ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۲۹۹۰۰۰ ۱۵۷۹۰۰۰ ۸۸۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
DIAMOND ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۳۰۹۰۰۰ ۱۵۵۹۰۰۰ ۸۸۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
FORUM ☆☆☆☆ ۲KM

CITY CENTER

STD ۱۳۳۹۰۰۰ ۱۶۶۹۰۰۰ ۸۹۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
ANI PLAZA ☆☆☆☆ CITY CENTER PREMIUM ۱۳۴۹۰۰۰ ۱۶۴۹۰۰۰ N/A ۷۴۹۰۰۰
ANI KING ۱۴۴۹۰۰۰ ۱۸۱۹۰۰۰ ۹۲۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
ARARAT ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۳۴۹۰۰۰ ۱۶۴۹۰۰۰ ۸۹۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
METROPOL ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۳۴۹۰۰۰ ۱۶۸۹۰۰۰ ۸۹۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
OPERA SUITE HOUSE ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۳۷۹۰۰۰ ۱۶۴۹۰۰۰ ۹۰۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
CONGRESS ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۳۸۹۰۰۰ ۱۶۲۹۰۰۰ ۹۱۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
HAYYAT PALACE ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۴۴۹۰۰۰ ۱۸۰۹۰۰۰ ۹۲۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
HILTON ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۴۴۹۰۰۰ ۱۸۱۹۰۰۰ ۹۲۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
PARIS ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۴۶۹۰۰۰ ۲۰۱۹۰۰۰ N/A ۷۴۹۰۰۰
REPUBLICA ☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۵۳۹۰۰۰ ۲۰۱۹۰۰۰ N/A ۷۴۹۰۰۰
GOLDEN TULIP ☆☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۷۶۹۰۰۰ ۲۳۰۹۰۰۰ ۱۰۲۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
NATIONAL ☆☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۷۷۹۰۰۰ ۲۴۹۹۰۰۰ ۱۰۲۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
MARRIOTT ☆☆☆☆☆ CITY CENTER STD ۱۸۰۹۰۰۰ ۲۴۹۹۰۰۰ ۱۰۳۹۰۰۰ ۷۴۹۰۰۰
خبر نامه عفیف گشت
آخرین آفر ها و نرخ های ویژه در خبرنامه عفیف گشت
اطلاعات شما به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .