ویزای توریستی انگلستان

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی انگلستان ۱-اصل پاسپورت فعلی با حداقل ۶ ماه اعتبار از تاریخ مسافرت به انگلستان ۲-اصل پاسپورت های قدیم کپی از تمام صفحات گذرنامه، کپی از ویزای های قبلی شنگن، انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزلند(آمریکا در صورت موجود بودن) ۳- ۲قطعه عکس ۵/۴*۵/۳ جهت سفارت انگلستان ۴- ۲قطعه عکس ۴*۳ […]

ویزای آمریکا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای آمریکا ۱-پاسپوت با حداقل  یکسال اعتبار و درصورت داشتن پاسپورت قدیم ۲-دو قطعه عکس ۵*۵ ۳-شناسنامه ۴-کارت ملی ۵-مدارک شغلی کارمند بخش دولتی حکم کارگزینی – کارت پرسنلی-۶عدد فیش حقوقی بخش خصوص گواهی شغلی – روزنامه رسمی-آگهی تاسیس-آخرین روزنامه رسمی- قبض پرداخت مالیات- لیست بیمه پرسنل و درصورت داشتن […]